Ikerketa, garapena eta berrikuntza

Deusto Osasungarria proiektuaren funtsezko ardatzetariko bat osasunarekin lotutako gaien ikerketa sustatzea da, osasuna sustatzearekin lotutakoa bereziki. Horretarako, bi lanildo definitu dira:

EKINTZA HELBURUA
Osasunaren eta ongizatearen behatokia Unibertsitateko elkartearen osasunari buruzko ikerketa orokor eta zehatzak egitea eta emaitzen zabalkundea egitea, plan hau egoki bideratzeko.
Ikertaldeak eta ikerrildoak DUko ikertaldeek osasunaren inguruan egindako ikerketen ekarpenak identifikatzea eta arlo horretako diziplina arteko ikerketa sustatzea. Osasun arloko jakintzaren transferentzia sustatzea, jardunaldien, hitzaldien eta bestelako jardueren bidez.

Argibide gehiagorako, ikusi Osasunaren eta Ongizatearen Behatokia, Ikerketa eta Transferentziako ildoak.

botonActividades