Osasun arloko programak eta tituluak

Arlo honek bi ekintza ditu:

  • Osasuna eta titulu ofizialak: osasun zientziekin lotutako titulu ofizialen eskaintzaren zabalkundea egitea, baita programa guztiek dituzten osasun arloko edukiena ere; eta osasun arloko gaiak irakasgaietan, praktiketan eta GAL eta MALetan sartzea.
  • Osasunarekin zerikusia duten etengabeko prestakuntzako eta titulu propioetako eskaintza esanguratsua izatea, gai horretan trebeak izango diren profesionalak prestatzen laguntzeko.

Osasunarekin lotutako titulu ofizialak

Graduak

Graduondokoak

Doktoregoa

Osasunarekin lotutako titulu ofizialak

Graduondokoak

Beste batzukros

Osasunarekin lotutako etengabeko prestakuntza

botonActividades