Gizarte proiekzioa

Deusto Osasungarriak tokiko, estatu mailako eta nazioarte mailako beste eragile batzuekin egiten du lan, osasunaren eta inguru osasungarrien inguruko interesa dutenekin. Horrez gain, bere inguruko osasuna sustatuko duen eragile izan nahi du. Horretarako, berariazko lau ekintza zehaztu ditu:

EKINTZA HELBURUA
Gizarte eta osasun arloko, prebentzioko eta sustapeneko erakundeekiko hitzarmenak Estatu eta nazioarte mailako osasun erakunde publiko eta pribatuekin dagoen itunen sarea sendotzea, unibertsitate osasungarriagoa lortzen lagungarri izan dadin.
Unibertsitate Osasungarrien Espainiar Sarea eta beste sare batzuk Unibertsitate Osasungarrien Espainiar Sareko kide egitea eta sarea garatzen aktiboki lan egitea. Osasunarekin eta unibertsitatearekin lotutako beste sare batzuetan parte hartzea.
Web orria eta txostena Osasuneko Plan Gidariaren eta burututako ekimenen zabalkundea egitea.
Gizarte proiekzioko eta komunikazioko beste ekimen batzuk Gizarteari jakinaraztea DUk osasunaren prebentzioarekin eta sustapenarekin zer-nolako konpromisoa hartua duen eta unibertsitate inguru eta elkarte osasungarriagoa izaten lagunduko duen informazioa zabaltzea.

Argibide gehiagorako ikusi Sareak, Itunak y Komunikazioak.

botonActividades